Arxius del blog

Decret de Govern / NRT

En data 26/04/2017 es publica el Decret de Govern referent a  l’obligatorietat d’indicar el Número de Registre Tributari (NRT) i el Número de Registre de Comerç (NRC) en les Factures i en les declaracions (DUA) que s’han de presentar a la Duana andorrana per dur a terme els tràmits d’importació i exportació de mercaderies. DECRET GOVERN NRT Per a més informació podeu | Contactar | amb les nostres oficines o a l’adreça de correu: atencioalclient@ted.ad

Publicat a Anuncis i Comunicats, Avís Important, Notícies

Taxes al consum del Tabac

Llei 1/2017 de modificació de les taxes al consum del tabac (01/03/2017) Amb data 02/03/2017 entren en vigor els nous tipus de gravamen de les taxes al consum del tabac i productes de tabac. Veure “TAXES AL CONSUM TABAC.pdf” Per a més informació podeu | Contactar | amb les nostres oficines o a l’adreça de correu: atencioalclient@ted.ad Disposicions anteriors Llei 11/2014 de modificació de les taxes al consum del tabac (26/06/2014) Llei 14/2013 de modificació de les taxes al consum del tabac Llei 1/2013 de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum del tabac Llei 12/2012 de Taxes al Consum del tabac Llei 1/2012 de Taxes al Conum

Publicat a Anuncis i Comunicats, Avís Important, Notícies

Matriculació de Vehicles usats

Llei 2/2014, del 23 de gener, de modificació del Codi de la circulació, del 10-06-1999 En data 13/02/2014 entra en vigor la Llei de modificació del Codi de Circulació, per la que es modifica, entre altres, l’Article 141 del Codi en el següent sentit: “Amb caràcter general només es poden matricular i inscriure al registre els vehicles de motor, tant de transport de pèrsones com de càrrega en general, que tinguin una classificació euro igual o com a màxim d’un nivell inferior al vigent per a l’any en curs. En tot cas, pel que fa als turismes, només es poden matricular i inscriure, els que tinguin una classificació euro V

Publicat a Anuncis i Comunicats, Avís Important, Notícies