Arxius del blog

Decret de Govern / NRT

En data 26/04/2017 es publica el Decret de Govern referent a  l’obligatorietat d’indicar el Número de Registre Tributari (NRT) i el Número de Registre de Comerç (NRC) en les Factures i en les declaracions (DUA) que s’han de presentar a la Duana andorrana per dur a terme els tràmits d’importació i exportació de mercaderies. DECRET GOVERN NRT Per a més informació podeu | Contactar | amb les nostres oficines o a l’adreça de correu: atencioalclient@ted.ad

Publicat a Anuncis i Comunicats, Avís Important, Notícies

Taxes al consum del Tabac

Llei 1/2017 de modificació de les taxes al consum del tabac (01/03/2017) Amb data 02/03/2017 entren en vigor els nous tipus de gravamen de les taxes al consum del tabac i productes de tabac. Veure “TAXES AL CONSUM TABAC.pdf” Per a més informació podeu | Contactar | amb les nostres oficines o a l’adreça de correu: atencioalclient@ted.ad Disposicions anteriors Llei 11/2014 de modificació de les taxes al consum del tabac (26/06/2014) Llei 14/2013 de modificació de les taxes al consum del tabac Llei 1/2013 de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum del tabac Llei 12/2012 de Taxes al Consum del tabac Llei 1/2012 de Taxes al Conum

Publicat a Anuncis i Comunicats, Avís Important, Notícies

Transport internacional de mercaderies

TRANSPORT DE MERCADERIES “A partir de l’1 d’octubre del 2016, i de conformitat amb els acords establerts amb els diferents països de la UNIO EUROPEA, tot vehicle de transport de mercaderies procedent de la U.E. que vulgui entrar al Principat d’Andorra, ha de portar la corresponent Autorització Bilateral de Transport Internacional de mercaderies entre Andorra i el país d’origen del vehicle.” “No disposar de l’autorització pot comportar una sanció d’entre 4.001,00 i 12.000,00 euros” Aquesta Autorització s’ha de sol·licitar a l’autoritat competent del país de matriculació del vehicle. Pels països del nostre entorn més pròxim, citarem: En Andorra:   Ministeri d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions (Govern  d’Andorra) En Espanya:  Dirección General de

Publicat a Anuncis i Comunicats, Notícies

Impost general indirecte (I.G.I.)

Llei 10/2014 de modificació de la Llei de l’Impost General Indirecte (I.G.I.) Aquesta Llei modifica diversos articles i disposicions de la llei de l’I.G.I., fent especial menció, pel que fa a la importació de bens, a les següents modificacions: – S’inclou dins del tipus de gravamen especial del 2,5% els bens d’objectes d’art, col·lecció o d’antiguitat que estaven gravats amb el tipus general del 4,5%. – S’introduix una nova Disposició relativa a l’Or d’inversió que passa tributar un 0% d’I.G.I. en les condicions que es determinin reglamentariament. Aquesta Llei entra en vigor l’1 de juliol del 2014 Per a més informació podeu | Contactar | amb les nostres oficines o

Publicat a Anuncis i Comunicats, Notícies

Matriculació de Vehicles usats

Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric “Amb caràcter general, només es poden matricular i inscriure al Registre de Vehicles els vehicles de motor de combustió, elèctrics o híbrids endollables tant de transport de persones com de càrrega en general. En qualsevol cas, els vehicles amb motor de combustió han de tenir un motor amb una classificació euro, igual o com a màxim d’un nivell inferior al vigent. Es poden matricular els remolcs i els semiremolcs (categories O1, O2, O3 i O4), sempre que en el moment de la seva fabricació compleixin amb la Directiva 2007/46/CE del 5 de setembre del 2007 i les seves modificacions

Publicat a Anuncis i Comunicats, Avís Important, Notícies

Importació productes sotmesos a CITES

Importació de productes amb manufactures d’espècies protegides La importació en Andorra de mercaderia que contingui productes manufacturats amb cuir d’animals d’espècies protegides han de portar l’original del documents CITES d’exportació i sol·licitar, abans de la importació, al Departament de Patrimoni Natural del Ministeri de Medi Ambient el corresponent Certificat CITES d’importació.- Per a qualsevol informació no dubtin en posar-se en contacte amb les nostres oficines o a través de l’adreça de correu electrònic: atencioalclient@ted.ad    

Publicat a Anuncis i Comunicats, Notícies

Viatgers

LES FRANQUÍCIES pels Viatgers »

Publicat a Anuncis i Comunicats

Document d’Exportació (D.A.E.)

Les mercaderies d’importació que circulin amb un document D.A.E. han de venir acompanyades també del corresponent T2L o T2LF que acrediti, davant la Duana andorrana, l’estatut comunitari de les mercaderies segons R. (CE) 2451/1993 més informació» D.A.E.

Publicat a Anuncis i Comunicats

Duana de porta

DUANA JUXTAPOSADA (ANDORRA – FRANÇA) Des del dia 16 de novembre del 2009, esta en funcionament la plataforma duanera conjunta ANDORRA – FRANÇA per a la gestió dels tràmits d’importació i exportació de mercaderies. La plataforma es troba ubicada aproximadament a uns 2 km. del Pas de la Casa a la carretera N22 en direcció L’Hospitalet (França).

Publicat a Anuncis i Comunicats

La Factura d’ Exportació / Importació

REQUISITS DE LES FACTURES D’acord amb la Llei 11/2012 de l’Impost General Indirecte (I.G.I.) i el seu reglament d’aplicació, les Factures han de contenir les dades i han de complir els requisits establerts a l’article 33 punt 5. del Reglament d’aplicació de la Llei. Sol·lici més informació a les notres oficines o a través de l’adreça de correu: atencioalclient@ted.ad Número de Registre Tributari (NRT) Número obligatori en les factures emeses o rebudes pels empresaris o professionals en la compra venda de productes.- Número de Registre de Comerç (NRC) Número obligatori en les factures que formin part de la declaració de duana en les importacions i exportacions de mercaderies.- Nota del

Publicat a Anuncis i Comunicats