Matriculació de Vehicles usats

Llei 2/2014, del 23 de gener, de modificació del Codi de la circulació, del 10-06-1999

En data 13/02/2014 entra en vigor la Llei de modificació del Codi de Circulació, per la que es modifica, entre altres, l'Article 141 del Codi en el següent sentit:
"Amb caràcter general només es poden matricular i inscriure al registre els vehicles de motor, tant de transport de pèrsones com de càrrega en general, que tinguin una classificació euro igual o com a màxim d'un nivell inferior al vigent per a l'any en curs. En tot cas, pel que fa als turismes, només es poden matricular i inscriure, els que tinguin una classificació euro V o superior"
"Els remolcs i semiremolcs no tenen limitació d'antiguitat" (text modificat per la Llei 4/2015 del transport per carretera, en el sentit següent: "Es poden matricular els remolcs i semiremolcs de com a màxim tres anys d’antiguitat des de la seva data de fabricació.)

 

Projecte de Llei de Modificació del Codi de Circulació

Es troba a tràmit el projecte de Llei de modificació del Codi de Circulació pel què, entre altres disposicions, es modificarà l’article 141 de la Llei en el seguent sentit:

“Amb caràcter general només es poden matricular i inscriure al registre els vehicles de motor, tant de transport de pèrsones com de càrrega en general, que tinguin una classificació euro igual o com a màxim d’un nivell inferior al vigent per a l’any en curs. En tot cas, pel que fa als turismes, només es poden matricular i inscriure, els que tinguin una classificació euro V o superior”

“Els remolcs i semiremolcs no tenen limitació d’antiguitat”

Publicat a Anuncis i Comunicats, Avís Important, Notícies