Document d’Exportació (D.A.E.)

Les mercaderies d’importació que circulin amb un document D.A.E. han de venir acompanyades també del corresponent T2L o T2LF que acrediti, davant la Duana andorrana, l’estatut comunitari de les mercaderies segons R. (CE) 2451/1993

més informació»

pdf D.A.E.

Publicat a Anuncis i Comunicats