Impost general indirecte (I.G.I.)

Llei 10/2014 de modificació de la Llei de l’Impost General Indirecte (I.G.I.)

Aquesta Llei modifica diversos articles i disposicions de la llei de l'I.G.I., fent especial menció, pel que fa a la importació de bens, a les següents modificacions:
- S'inclou dins del tipus de gravamen especial del 2,5% els bens d'objectes d'art, col·lecció o d'antiguitat que estaven gravats amb el tipus general del 4,5%.
- S'introduix una nova Disposició relativa a l'Or d'inversió que passa tributar un 0% d'I.G.I. en les condicions que es determinin reglamentariament.
Aquesta Llei entra en vigor l'1 de juliol del 2014
Per a més informació podeu | Contactar | amb les nostres oficines o a l’adreça de correu:  atencioalclient@ted.ad

Llei 11/2012 de l’Impost General Indirecte

D'entrada en vigor el primer de gener del 2013 i substituirà les actuals figures impositives, I.M.I. i I.A.C., que graven la importació de productes. 
Pel que fa a la importació de bens, s’estableixen dos tipus de gravamen:
- Un tipus general del 4,5%. 
- I un tipus reduït de l'1% 
Per a més informació podeu | Contactar | amb les nostres oficines o a l’adreça de correu:  atencioalclient@ted.ad

Reglament d’aplicació Llei 11/2012 de l’I.G.I.

En data 5/11/2012 es publica el reglament d’aplicació de la Llei de l’IGI on es desenvolupen els procediments i obligacions de la Llei.-

Llei 29/2012 de modificació de la llei 11/2012 de l’I.G.I.

En data 21/11/2012 es publica la Llei de modificació de l’impost General Indirecte i que fa referència, entre altres, a les deduccions de l’I.M.I. i I.A.C. en relació a les existències que es tinguin a l’entrada en vigor de la Llei de l’IGI.

Llei 11/2013 de modificació de la llei 11/2012 de l’I.G.I.

En data 23/05/2013 es publica la Llei de modificació de l’impost General Indirecte i que fa referència, entre altres, s'afegeix un règim especial per al bens usarts. Aquesta modificació entra en vigos l'endemà de la seva publicació al BOPA.

 

Publicat a Anuncis i Comunicats, Notícies