Serveis

Ted serveis: una bona solució

TRANSITARIS / DUANES

 • Importació / exportació
 • Lliure pràctica
 • Tránsit comunitari
 • Importació temporal
 • Dipòsit duaner
 • Tráfic de perfeccionament
 • Origen preferencial
 • Canvi de residència
 • Despatx embarcacions i vehícles
 • Tramitació autoritzacions i certificats

LOGÍSTICA

 • Transporte internacional
 • Líneas regulares amb España i Francia
 • Cargas completas y agrupadas
 • Coordinación y planificación
 • Almacenaje productos industriales
 • Almacenaje productos refrigerados
 • Plataformas en España/Francia/Andorra

ASSESSORAMENT

 • Legislació duanera
 • Fiscalitat duanera
 • Aranzels y nomenclatura de productes
 • Comerç exterior en general

 

Per a més informació Contactar amb les nostres oficines o a l’adreça de correu: atencioalclient@ted.ad