Las disposiciones aduaneras

Legislación Andorrana

Acord Unió Duanera CEE – ANDORRA              BOPA    0503
Llei 5/2004 del Codi de Duana                  BOPA    2916
Reglament d’Aplicació del Codi de Duana        BOPA    4908
Llei 11/2012 de l’Impost General Indirecte     BOPA    4526
Reglament d’aplicació de la Llei de l’I.G.I.   BOPA    4026
Llei 27/2008 dels Impostos Especials           BOPA    9420

 

Legislación Comunitària

Reglament (CE) 2913/92 del codi de Duana Comunitari
Reglament (CE) 2454/93 del Reglament d’aplicació del Codi de Duana Comunitari
Reglament (CE) 450/2008 del Codi de Duana modernitzat

 

Normatica Andorrana

Transporte Internacional de mercancías

Decret limitació 3 repartiments                            BOPA    3502
Decret càrrega d’origen diferent al de matricula vehicle   BOPA    1210