Duana de porta
20 de gener, 2021
Viatgers
21 de gener, 2021

Les mercaderies d’importació que circulin amb un document D.A.E. han de venir acompanyades també del corresponent T2L o T2LF que acrediti, davant la Duana andorrana, l’estatut comunitari de les mercaderies segons R. (CE) 2451/1993.

més informació»

dae

TED
TED
Obre el xat
Podem ajudar ?
Hola, podem ajudar ?