Digitalització en els tràmits Duaners
31 de août, 2021

El dimecres 8 de febrer del 2023, el Consell General andorrà ha publicat la nova autorització de la nova reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres de la Llei 5/2023.

El Consell General andorrà ha publicat al BOPA (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra) la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres. Aquestes modificacions introduïdes amb caràcter puntual es roben recollides als capítols sisè, setè, vuitè i novè d’aquesta Llei. Aquestes disposicions tenen la finalitat de garantir el funcionament correcte i eficient dels tributs als quals es refereixen.

Inicialment, la Llei 33/2012 del règim de franquícies duaneres va entrar en vigor el 22 de novembre del 2012 on s’exposava el següent; “Les mercaderies que tenen un valor a la duana que no excedeix, en total per enviament, 22 euros per posar-les en lliure disposició”. Actualment, el Consell General ha eliminat aquest apartat que es troba a l’article 22 a l’apartat 2 dins de la lletra b) per tal d’emmotllar-se a la normativa de la Unió Europea.

A més, s’inclou la modificació de règim sancionador del Codi de Duana per tal d’adaptar-lo a la Llei de bases de l’ordenament tributari. Tanmateix, s’afegeix el mètode per determinar la valoració a efectes sancionadors dels tabacs destinats a ser inhalats sense combustió, a fi d’assimilar-los a les cigarretes.

Finalment, s’hi introdueix un nou règim especial de devolució de l’impost general indirecte a la fi de cada període de liquidació.

Tots els canvis mencionats anteriorment entraran en vigor el dia 1 de gener del 2024.

Ouvrez le chat
Nous pouvons vous aider ?
Salut, pouvons-nous vous aider?