Actualités

17 de janvier, 2021

Droits d'accises

Llei 27/2008 dels Impostos especials (20/11/2008) El 10 de febrer de 2009 va entrar en vigor la Llei 27/2008 (20/11/08) dels Impostos Especials, per la qual […]
18 de janvier, 2021

Impôts des non-résidents

Llei 94/2010 – I.R.N.R. Des del dia 27 de gener de 2011 esta en vigor la Llei94/2010 dels impostos de la renda dels no residents fiscals […]
19 de janvier, 2021

La facture d'exportation / importation

REQUISITS DE LES FACTURES D’acord amb la Llei 11/2012 de l’Impost General Indirecte (I.G.I.) i el seu reglament d’aplicació, les Factures han de contenir les dades i han de complir els requisits establerts a l’article 33 punt 5. del Reglament d’aplicació de la Llei.
20 de janvier, 2021

Douanes de porte

DUANA JUXTAPOSADA (ANDORRA – FRANÇA) Des del dia 16 de novembre del 2009, esta en funcionament la plataforma duanera conjunta ANDORRA – FRANÇA per a la […]
20 de janvier, 2021

Document d'exportation (D.A.E.)

Les mercaderies d’importació que circulin amb un document D.A.E. han de venir acompanyades també del corresponent T2L o T2LF que acrediti, davant la Duana andorrana, l’estatut […]
21 de janvier, 2021

Voyageurs

LES FRANQUÍCIES pels Viatgers »
Ouvrez le chat
Nous pouvons vous aider ?
Salut, pouvons-nous vous aider?