Importació productes sotmesos a CITES
22 de gener, 2021
Transport internacional de mercaderies
24 de gener, 2021

Llei 10/2014 de modificació de la Llei de l’Impost General Indirecte (I.G.I.)

Aquesta Llei modifica diversos articles i disposicions de la llei de l'I.G.I., fent especial menció, pel que fa a la importació de bens, a les següents modificacions:
- S'inclou dins del tipus de gravamen especial del 2,5% els bens d'objectes d'art, col·lecció o d'antiguitat que estaven gravats amb el tipus general del 4,5%.
- S'introduix una nova Disposició relativa a l'Or d'inversió que passa tributar un 0% d'I.G.I. en les condicions que es determinin reglamentariament.
Aquesta Llei entra en vigor l'1 de juliol del 2014
Per a més informació podeu | Contactar | amb les nostres oficines o a l’adreça de correu:  atencioalclient@ted.ad

Llei 11/2012 de l’Impost General Indirecte

D'entrada en vigor el primer de gener del 2013 i substituirà les actuals figures impositives, I.M.I. i I.A.C., que graven la importació de productes. 
Pel que fa a la importació de bens, s’estableixen dos tipus de gravamen:
- Un tipus general del 4,5%. 
- I un tipus reduït de l'1% 
Per a més informació podeu | Contactar | amb les nostres oficines o a l’adreça de correu:  atencioalclient@ted.ad

Reglament d’aplicació Llei 11/2012 de l’I.G.I.

En data 5/11/2012 es publica el reglament d’aplicació de la Llei de l’IGI on es desenvolupen els procediments i obligacions de la Llei.-

Llei 29/2012 de modificació de la llei 11/2012 de l’I.G.I.

En data 21/11/2012 es publica la Llei de modificació de l’impost General Indirecte i que fa referència, entre altres, a les deduccions de l’I.M.I. i I.A.C. en relació a les existències que es tinguin a l’entrada en vigor de la Llei de l’IGI.

Llei 11/2013 de modificació de la llei 11/2012 de l’I.G.I.

En data 23/05/2013 es publica la Llei de modificació de l’impost General Indirecte i que fa referència, entre altres, s'afegeix un règim especial per al bens usarts. Aquesta modificació entra en vigos l'endemà de la seva publicació al BOPA.
TED
TED
Obre el xat
Podem ajudar ?
Hola, podem ajudar ?