Impost general indirecte (I.G.I.)
23 de gener, 2021
Ted
Matriculació de Vehicles usats
3 de febrer, 2021

TRANSPORT DE MERCADERIES

“A partir de l’1 d’octubre del 2016, i de conformitat amb els acords establerts amb els diferents països de la UNIO EUROPEA, tot vehicle de transport de mercaderies procedent de la U.E. que vulgui entrar al Principat d’Andorra, ha de portar la corresponent Autorització Bilateral de Transport Internacional de mercaderies entre Andorra i el país d’origen del vehicle.”
No disposar de l’autorització pot comportar una sanció d’entre 4.001,00 i 12.000,00 euros”

Aquesta Autorització s’ha de sol·licitar a l’autoritat competent del país de matriculació del vehicle. Pels països del nostre entorn més pròxim, citarem:

En Andorra:   Ministeri d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions (Govern  d’Andorra)
En Espanya:  Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.
En França:     Ministère des Transport, Direction des transports terrestres, sous-direction des transports routiers.

Les autoritzacions seran vàlides durant tot un any natural des de la seva expedició fins al 31 de gener de l’any següent. Havent-se de renovar cada any.

Estaran exclosos de l’autorització, entre altres, els següents transports:

  • Transport Postal.
  • Vehicles de motor quina massa màxima autoritzada, compresa la dels remolcs, no sigui superior a 3,5 tones.
  • Vehicles adaptats pel transports d’animals vius.
  • El transport especialitzat de mudances.
  • Transport de mercaderies per compte propi.

La Duana andorrana i el Ministeri de transport d’Andorra vetllaran per el compliment de l’acord.

Sant Julià de Lòria, a 01 de setembre del 2016

La Direcció

TED
TED
Obre el xat
Podem ajudar ?
Hola, podem ajudar ?