Transport internacional de mercaderies
24 de gener, 2021
Taxes al consum del Tabac
3 de febrer, 2021
Ted

Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric

"Amb caràcter general, només es poden matricular i inscriure al Registre de Vehicles els vehicles de motor de combustió, elèctrics o híbrids endollables tant de transport de persones com de càrrega en general. En qualsevol cas, els vehicles amb motor de combustió han de tenir un motor amb una classificació euro, igual o com a màxim d’un nivell inferior al vigent.
Es poden matricular els remolcs i els semiremolcs (categories O1, O2, O3 i O4), sempre que en el moment de la seva fabricació compleixin amb la Directiva 2007/46/CE del 5 de setembre del 2007 i les seves modificacions posteriors."

 

Llei 2/2014, del 23 de gener, de modificació del Codi de la circulació, del 10-06-1999

En data 13/02/2014 entra en vigor la Llei de modificació del Codi de Circulació, per la que es modifica, entre altres, l'Article 141 del Codi en el següent sentit:
"Amb caràcter general només es poden matricular i inscriure al registre els vehicles de motor, tant de transport de pèrsones com de càrrega en general, que tinguin una classificació euro igual o com a màxim d'un nivell inferior al vigent per a l'any en curs. En tot cas, pel que fa als turismes, només es poden matricular i inscriure, els que tinguin una classificació euro V o superior"
"Els remolcs i semiremolcs no tenen limitació d'antiguitat" (text modificat per la Llei 4/2015 del transport per carretera, en el sentit següent: "Es poden matricular els remolcs i semiremolcs de com a màxim tres anys d’antiguitat des de la seva data de fabricació.)
Projecte de Llei de Modificació del Codi de Circulació

Es troba a tràmit el projecte de Llei de modificació del Codi de Circulació pel què, entre altres disposicions, es modificarà l’article 141 de la Llei en el seguent sentit:

“Amb caràcter general només es poden matricular i inscriure al registre els vehicles de motor, tant de transport de pèrsones com de càrrega en general, que tinguin una classificació euro igual o com a màxim d’un nivell inferior al vigent per a l’any en curs. En tot cas, pel que fa als turismes, només es poden matricular i inscriure, els que tinguin una classificació euro V o superior”

“Els remolcs i semiremolcs no tenen limitació d’antiguitat”

TED
TED
Obre el xat
Podem ajudar ?
Hola, podem ajudar ?