Impostos dels no residents
18 de gener, 2021
Duana de porta
20 de gener, 2021

REQUISITS DE LES FACTURES

D’acord amb la Llei 11/2012 de l’Impost General Indirecte (I.G.I.) i el seu reglament d’aplicació, les Factures han de contenir les dades i han de complir els requisits establerts a l’article 33 punt 5. del Reglament d’aplicació de la Llei.

Sol·lici més informació a les notres oficines o a través de l’adreça de correu: atencioalclient@ted.ad

Número de Registre Tributari (NRT)

Número obligatori en les factures emeses o rebudes pels empresaris o professionals en la compra venda de productes.-

Número de Registre de Comerç (NRC)

Número obligatori en les factures que formin part de la declaració de duana en les importacions i exportacions de mercaderies.-

Nota del Decret »

Número d’Identificació Personal (NIP)

Correspon al número de cens atorgat a les persones físiques residents en Andorra.-

Condicions de Lliurament – INCOTERMS2010

Es recorda la necessitat, en les operacions de comerç internacional, d’informar sobre les factures comercials de compra venda, les condicions de lliurament de les mercaderies acordades entre el venedor i el comprador.

Visite la pàgina d’Incoterms 2010 »

TED
TED
Obre el xat
Podem ajudar ?
Hola, podem ajudar ?