Arxius del blog

Taxes al consum del Tabac

Llei 1/2017 de modificació de les taxes al consum del tabac (01/03/2017) Amb data 02/03/2017 entren en vigor els nous tipus de gravamen de les taxes al consum del tabac i productes de tabac. Veure “TAXES AL CONSUM TABAC.pdf” Per a més informació podeu | Contactar | amb les nostres oficines o a l’adreça de correu: atencioalclient@ted.ad Disposicions anteriors Llei 11/2014 de modificació de les taxes al consum del tabac (26/06/2014) Llei 14/2013 de modificació de les taxes al consum del tabac Llei 1/2013 de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum del tabac Llei 12/2012 de Taxes al Consum del tabac Llei 1/2012 de Taxes al Conum

Publicat a Anuncis i Comunicats, Avís Important, Notícies

Impost general indirecte (I.G.I.)

Llei 10/2014 de modificació de la Llei de l’Impost General Indirecte (I.G.I.) Aquesta Llei modifica diversos articles i disposicions de la llei de l’I.G.I., fent especial menció, pel que fa a la importació de bens, a les següents modificacions: – S’inclou dins del tipus de gravamen especial del 2,5% els bens d’objectes d’art, col·lecció o d’antiguitat que estaven gravats amb el tipus general del 4,5%. – S’introduix una nova Disposició relativa a l’Or d’inversió que passa tributar un 0% d’I.G.I. en les condicions que es determinin reglamentariament. Aquesta Llei entra en vigor l’1 de juliol del 2014 Per a més informació podeu | Contactar | amb les nostres oficines o

Publicat a Anuncis i Comunicats, Notícies

Viatgers

LES FRANQUÍCIES pels Viatgers »

Publicat a Anuncis i Comunicats

Document d’Exportació (D.A.E.)

Les mercaderies d’importació que circulin amb un document D.A.E. han de venir acompanyades també del corresponent T2L o T2LF que acrediti, davant la Duana andorrana, l’estatut comunitari de les mercaderies segons R. (CE) 2451/1993 més informació» D.A.E.

Publicat a Anuncis i Comunicats

Duana de porta

DUANA JUXTAPOSADA (ANDORRA – FRANÇA) Des del dia 16 de novembre del 2009, esta en funcionament la plataforma duanera conjunta ANDORRA – FRANÇA per a la gestió dels tràmits d’importació i exportació de mercaderies. La plataforma es troba ubicada aproximadament a uns 2 km. del Pas de la Casa a la carretera N22 en direcció L’Hospitalet (França).

Publicat a Anuncis i Comunicats

La Factura d’ Exportació / Importació

REQUISITS DE LES FACTURES D’acord amb la Llei 11/2012 de l’Impost General Indirecte (I.G.I.) i el seu reglament d’aplicació, les Factures han de contenir les dades i han de complir els requisits establerts a l’article 33 punt 5. del Reglament d’aplicació de la Llei. Sol·lici més informació a les notres oficines o a través de l’adreça de correu: atencioalclient@ted.ad Número de Registre Tributari (NRT) Número obligatori en les factures emeses o rebudes pels empresaris o professionals en la compra venda de productes.- Número de Registre de Comerç (NRC) Número obligatori en les factures que formin part de la declaració de duana en les importacions i exportacions de mercaderies.- Nota del

Publicat a Anuncis i Comunicats

Impostos dels no residents

Llei 94/2010 – I.R.N.R. Des del dia 27 de gener de 2011 esta en vigor la Llei94/2010 dels impostos de la renda dels no residents fiscals a Andorra, d’aplicació efectiva des de l’01 d’abril del 2011. Aquest imposts, amb un tipus general del 10%, grava les rendes obtingudes pels no residents fiscals a Andorra. En segons quin casos els contribuents estan obligats a designar un representant fiscal per dur a terme les obligacions fiscals que determina aquest impost.-

Publicat a Anuncis i Comunicats

Impostos especials

Llei 27/2008 dels Impostos especials (20/11/2008) El 10 de febrer de 2009 va entrar en vigor la Llei 27/2008 (20/11/08) dels Impostos Especials, per la qual s’introdueix un nou tipus impositiu en concepte d’impostos Especials i es modifiquen les actuals taxes al consum (Dret Duaner), que graven la importació a consum de l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs. Llei 11/2010 de modificació del Impostos especials (22/04/2010) En data 19/05/2010 es publica al BOPA (Nr. 029 any 22) els nous tipus de gravamen que hauran de liquidar les mercaderies sotmeses a Impostos especials per la seva posada al consum en el Principat d’Andorra. Aquesta Llei entrarà en vigor al cap de

Publicat a Anuncis i Comunicats